ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. GEGEVENS VERKOPER

SNUPSIE

Lore Daenen

M. Scheperslaan 148
3550 Heusden-Zolder

BELGIE

BTW nr. 0633.545.206

IBAN : BE94 3632 0435 7014

E-mail : info@snupsie.be

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Snupsie.

Elke bestelling bij Snupsie geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde geraadpleegd worden op de website https://snupsie.be.

3. BTW & VERZENDKOSTEN

Alle prijzen op de website worden vermeld inclusief 21% BTW.

De prijzen worden echter wel weergegeven exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten worden meegedeeld alvorens de definitieve plaatsing van de bestelling.

Vanaf een bestelling van €75.00 zijn er geen verzendkosten meer verschuldigd naar België.

Vanaf een bestelling van €100.00 zijn er geen verzendkosten meer verschuldigd naar Nederland.

Indien U uw pakket niet gaat ophalen in het ophaalpunt, zullen de retourkosten ten laste van de klant zijn.

4. BESTELLING & BETALING

Alle artikelen zijn terug te vinden op de website. Alle artikelen zijn voorzien van een prijsbepaling en een nauwkeurige omschrijving.

OPGELET: het is mogelijk dat er bij bepaalde artikelen een lichte kleurafwijking is (bv. lichtinval, gebruik van een filter etc.). Indien de klant twijfelt over een bepaald product, kan hij altijd even contact opnemen vooraleer hij overgaat tot het finaliseren van zijn bestelling.

Indien er een overduidelijke vergissing in de prijs heeft plaatsgevonden, zijn wij niet verplicht te leveren aan de aangegeven prijs (bv. een missing van de komma in de prijsbepaling: 3,5 euro had 35,00 euro moeten zijn).

Een bestelling wordt definitief waneer de klant een bevestigingsmail van zijn bestelling heeft ontvangen. De klant zal deze mail ontvangen zodra de betalingstransactie is goedgekeurd.

Betaling zal mogelijk zijn met bancontact, mastercard en visa. De betaling zal gebeuren via het betalingsplatform Mollie.

5. VERZENDING & LEVERING

Wij verzenden zowel naar België als naar Nederland.

Verzendingen gebeuren met BPOST.

Wij verzenden alle bestellingen naar het door de klant opgegeven adres. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die de klant begaan heeft tijdens het ingeven van de adresgegevens.

Wij trachten alle bestellingen - waarvan de artikels in voorraad zijn - te verzenden binnen de 2-4 werkdagen, behoudens anders aangeven op de website (bv. wegens verlof). Deze termijn is louter indicatief en hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Geen enkele vertraging in de levering kan dan ook aanleiding geven tot verbreking van de koopovereenkomst.

Indien een artikel niet meer in voorraad is, wordt dit normaliter weergegeven op de website. Indien de klant het artikel toch nog kon bestellen, wordt de klant per e-mail geïnformeerd dat het artikel uit stock is. De klant beschikt dan over de mogelijkheid om af te zien van de verkoop (1), een alternatief te kiezen (2) of te wachten op herlevering van het artikel dat uit stock is – indien herlevering nog mogelijk is – (3). Afhankelijk van de keuze van de klant wordt de klant volledig terugbetaald (1) of gebeurt er een gedeeltelijke terugstorting van het teveel betaalde bedrag of een bijkomende facturering van het te weinig betaalde bedrag (2).

6. GARANTIE

We proberen uiteraard altijd te garanderen dat onze producten voldoen aan de normale verwachtingen. Indien dat niet het geval is, geldt voor onze producten een wettelijke garantietermijn. De klant dient ons binnen de 7 dagen na de levering op de hoogte te stellen van de non-confirmiteit van het product.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle artikelen blijven eigendom van Snupsie tot de volledige betaling van de prijs.

8. HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om binnen de 14 dagen na de levering van de artikelen af te zien van de aankoop. De klant hoeft hiervoor geen motief te geven.

De klant dient de goederen terug te sturen naar het adres dat opgegeven wordt onder ‘Gegevens verkoper’. De artikelen dienen zich in de oorspronkelijke staat te bevinden en inclusief alle geleverde toebehoren en accessoires. De klant mag het artikel slecht inspecteren – en dus zeker niet gebruiken - zoals hij dat in een winkel had kunnen doen. Het etiket dient met andere woorden nog bevestigd te zijn aan het artikel.

De klant dient het retourformulier, dat men hier kan downloaden, bij de retourzending te voegen. Indien het retourformulier niet meegestuurd wordt, is het voor ons onmogelijk de retourzending correct te verwerken.

De kosten van de retourneren alsook het risico van de terugzending zijn voor rekening van de klant.

Indien de artikelen zich in de correcte staat bevinden, zullen wij overgaan tot terugbetaling binnen de 14 dagen op het rekeningnummer dat door de klant werd opgegeven bij betaling.

9. KLACHTEN & GESCHILLEN

Wij trachten elke dag opnieuw zo goed mogelijk ons best te doen zodat elke klant tevreden is. Indien er toch een klacht zou zijn, kan de klant per e-mail contact opnemen met onze klantendienst. We zullen de klacht zo snel mogelijk behandelen.

OPGELET: wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit het gebruik van onze producten. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met de fabrikant.

Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd.

10. OVERMACHT

Snupsie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nageleefd door overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, waardoor wij onze verplichting niet kunnen nakomen. Dit kunnen bv. vertraging of wanprestatie door leveranciers, storingen in het internet, in het e-mailverkeer of in de elektriciteit, brand, niet-tijdige levering door toedoen van derden, etc…

11. EIGENDOMSRECHT

Alle afbeeldingen, teksten en logo’s zijn eigendom van Snupsie of van leveranciers of andere rechthebbenden. Het is dan ook uitdrukkelijk verboden enige gegevens op foto’s te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming.